Mimari Proje

Geniş kullanıcı kitlelerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen mimari projelerimizde, işlevsellik, çevresel faktörler ve tüm diğer mimari öğelerin bileşimiyle çözümler üretilir.Küçük veya büyük ölçekli, eğitim, konut, ticari, kültürel, kamusal ve çok fonksiyonlu yapıları kapsamına alan, tasarım, avan ve uygulama projelerini, gerekli olduğu takdirde ihale dosyalarının hazırlanmasını kapsayan hizmetimizdir. Proje sürecine dahil olan tüm diğer disiplinlerle koordinasyon sağlanır..

  • Hazırlık, etüt ve fizibilite çalışmaları
  • Ön proje, kesin proje çalışmaları ve görselleştirme
  • Uygulama projeleri, sistem ve imalat detay çizimleri
  • Malzeme seçimleri, mahal listesi ve metrajlar,
  • Ön keşif ve teknik şartname hazırlanması
  • Kontrolörlük ve müşavirlik hizmeti
  • Diğer disiplinlerde proje koordinasyonu
  • Ruhsat projeleri